Startsida

HANDALAG OPPLÆRINGSKONTOR

Fleirfagleg opplæring midt i Hordaland

Velkomen til Handalag Opplæringskontor

 

 

Ytre Hardanger Opplæring har skifta namn til Handalag Opplæringskontor.

Namnet Handalag er framtidsretta fordi folk med godt handlag alltid vil vera ein bærebjelke i samfunnet. Namnet avspeglar også kvaliteten, soliditeten og tradisjonane lærebedriftene representerer samt at dei arbeider ”i lag” for lærlingane.

 

Kontoret har 43 medlemsbedrifter i Kvam, Jondal, Fusa og Os og har som hovudoppgåve administrasjon og oppfølging av lærlingar i meir enn 30 ulike lærefag.

Dersom di bedrift ønskjer meir informasjon eller medlemsskap, ta kontakt.

Handalag tek også gjerne i mot medlemsbedrifter frå Fusa og Samnanger.

 

I tillegg til arbeid med lærlingar tek kontoret på seg prosjekt knytt til skule og næringsliv.

 

 

 

 

Vår medlemsbedrift,

GBS Entreprenør AS,

har lærling i

mellom anna Anleggsmaskinførerfaget.